Finestres

FINESTRES FUSTA D’AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC

Darrera generació en finestra mod. Hermètica SERIE EUROPEA fabricada amb fustes nobles  i certificades FSC, amb difernets opcions corredera ascendent, oscilo-batent, rectes, corves, practicables, pivotants, circulars i també mixtes enfusta & alumini, coure o bronze, convinant perfectament les presentacions d’aquests materials amb la noblesa i el calor de la fusta, assolim  la màxima qualitat  i creem un ambient interior càl.lid que es pot integrar amb la decoració de la vivenda.

La mixta està  formada per perfils exteriors soldats sense juntes  i el interior enfusta, assegurnat en el seu conjunt un total trencament de pont tèrmic, així com la possibilitat  de dilatació d’ambdós materials, amb doble o triple junta de goma termoplàstica, deformable i imputrescible que assegura l’embassament i contribueix a l’aillament tèrmic i acústic.

Ajustant i col.locant en el seu domicil.li sense necessitat d’obra.

 

error: